GEA Group GEA Farm Technologies

Total Solutions – nasze rozwiązania systemowe

Koncepcja: rozwiązania systemowe dla wszystkich obszarów hodowli

GEA Farm Technologies oferuje hodowcom zintegrowane koncepcje produktów i ich zastosowanie w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Od projektowania i planowania koncepcji obór i ferm po codzienne zarządzanie stadem i fermą – wszystko jest zawarte w naszych kompletnych rozwiązaniach.

Jesteśmy skupieni na innowacyjnych produktach i na aktualnych trendach technologicznych. Dlatego umożliwiamy naszym klientom osiąganie wyraźnie widocznego większego poziomu, który jest ukierunkowany na uzyskiwanie optymalnych standardów produkcyjnych w codziennej praktyce.

Wraz z naszymi połączonymi kompetencjami specjalistycznymi z dziedziny produkcji i przechowywania mleka, techniki do zarządzania gnojowicą, jej przechowywania i dalszego przetwarzania jak również instalacji oborowych i automatycznych systemów żywieniowych oferujemy dzisiaj nowoczesnym rolnikom kompletną ofertę partnerską, aby namacalnie i trwale wspierać sukces ich gospodarstw. Nasze aktualne usługi serwisowe i w zakresie utrzymania higieny są dodane do naszych kompetencji i wiedzy, aby dostarczać kompletne rozwiązania systemowe do utrzymania żywego inwentarza.

Total Solutions
Co oznacza dla Państwa, jako naszych klientów Total Solutions:
 • jednego partnera do rozmów o wszystkich rozwiązaniach,
 • pojedyncze zastosowania mogą być bez przeszkód zintegrowane z naszą całkowitą koncepcją fermy,
 • uzyskiwanie dzień po dniu poszerzonych kompetencji specjalistycznych dzięki naszemu serwisowi i technologii dzień za dniem,
 • zarządzanie projektem podczas całej instalacji.

Total Solutions Farm Design


Total Solutions jest dla nas wyzwaniem, aby zawsze znajdować najlepsze rozwiązania zaspokajające potrzeby każdego hodowcy. Trzy koncepcje fermy pokazują, jak koncepcja Total Solutions, uwzględniając wszystkie ważne obszary działalności może ekonomicznie, rentownie i efektywnie przekształcić specyficzne wymagania klienta. W sferze projektowania zyskują Państwo dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu!
AutoRotor Farm

AutoRotor Farm

Zarządzanie inwestycjami w dużych fermach bydła mlecznego (1000 krów)

Więcej
MIone Farm

MIone Farm

Automatyzacja dla profesjonalnych rodzinnych gospodarstw mlecznych (150 krów).

Więcej
Side-by-Side Farm

Side-by-Side Farm

Projekt fermy z dojarnią typu równoległego (bok w bok) dla profesjonalnych gospodarstw bydła mlecznego z konwencjonalną techniką udojową i najemną siłą roboczą (250 krów).

Więcej

Parametry ogólne Farm Design
 • Logistyka na fermie (ruch krów, efektywność pracy itd.)
 • Ogólna infrastruktura włącznie z zapytaniem o zarządzanie energią, wodą i stadem
 • Doposażenie istniejących instalacji
 • Systemy udoju & schładzania
 • Zarządzanie żywieniem / Przechowywanie pasz
 • Zarządzanie / Przechowywanie / Przetwarzanie gnojowicy
 • Zarządzanie reprodukcją / młodzieżą
 • Tabor / Pojazdy
 • Stopień automatyzacji
 • Higiena w celu uzyskania mleka wysokiej jakości i utrzymania zdrowia stada
 • Serwis i konserwacja