| 
 |  Kontakt |  Mapa strony |  Metryczka |  Login

Klimat w oborze

Światło i powietrze - tyle le chcecie. Uzyskajcie w prosty sposób zdrowy klimat obory. Stosownie do przyjętej koncepcji oferujemy wentylatory, kurtyny powietrzne, systemy kalenicowe, systemy przewietrzania oraz komputer sterujący warunkami klimatycznymi w oborze. 

Wentylacja

Komputer sterujący cyrkulacją powietrza dla producentów mleka

Kurtyny ścienne

Systemy ściennych kurtyn oborowych - elastyczne, rozwijane lub przesuwne

Świetliki i kalenice

Dobre napowietrzenie i dużo światła