| 
 |  Kontakt |  Mapa strony |  Metryczka |  Login

Regulacja podciśnienia

Zawory regulacji podciśnienia mają za zadanie utrzymywać stałą wartość podciśnienia przy zmiennych obciążeniach. Sterowane są one systemem wspomagania i reagują błyskawicznie. Duże powierzchnie filtrów sprawiają, że zawory regulacyjne, także po wielu godzinach pracy, pracują nadal niezawodnie.

Zawory regulacyjne są optymalnie dobierane do dużych urządzeń i zapewniają stałe, dla trybu doju, podciśnienie. Rozgałęzienia i łuki przewodów podciśnieniowych są ze względu na charakterystyki przepływów korzystnie  ukształtowane co pozwala na oszczędność mocy pomp podciśnieniowych i waszych kosztów energii.  MIone_frei_mit_Schatten_kl_135409_freigestelllt.tif

Vacurex

Zawsze na wysokości zadania !

Commander 5 k

Dla wydajności od 1.200 do 5.600 litrów powietrza na minutę