GEA Group GEA Farm Technologies

Dla osób z doświadczeniem zawodowym

Osoby z doświadczeniem

Zapraszamy, poznajcie nas jako globalną i zorientowaną na przyszłość firmę, która oferuje Wam wielorakie możliwości zatrudnienia i perspektywy kariery. Poszukujemy osób, które wykorzystują już swoje kwalifikacje a interesuje je dalszy rozwój w wykonywanym przez siebie zawodzie a także w innych, związanych z procesami wytwarzania i zarządzaniem, by stać się w pełni zawodowym ekspertem. 

Ważnymi elementami u potencjalnych kandydatek i kandydatów do pracy są dla nas: zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole oraz orientacja na wydajną pracę. Jesteśmy gotowi je wesprzeć w dalszym rozwoju ich osobowościowych i fachowych kompetencji. 

Ta możliwość pozwoli uzyskać u naszych pracowników zrównoważony bilans pomiędzy życiem zawodowym i osobistym co jest naszym najważniejszym zadaniem w ramach firmowej odpowiedzialności.